Southwest Florida Council

Council Web Page

R&W
S-1

CLICK for S-2 sample w/o border
S-2
S-3
64 x 135 mm
S-4
S-5

CLICK for S-6 varities
S-6
52 x 140 mm
SA-6:1
2001
FOS
SA-7
(2002)
FOS

No Minimum Donation
SA-8
2003
FOS

SA-9
2004
FOS

CLICK for CSP / OA Set
SA-10
Camp Flying Eagle
75th Year
1000 made

SA-11
(2005)
Camp Flying Eagle
75th Year
blk bdr
400 made

Donation = $135
SA-12
2005
FOS

Donation = $135
SA-13
2006
FOS

Silver Beaver Association (grn bdr)
SA-14
(2007)

Silver Beaver Association (sil/m bdr)
SA-15
(2007)

Donation $125
SA-16
2007
FOS
SA-17
2007
Eagle
300 made
SA-18
(2008)
FOS

Commissioner Service
SA-19
(2009)
100 made

Trustworthy
SA-20
2009
FOS
SA-21
(2009)
Woodbadge
SR-954
SA-22
2009
Camp Flying Eagle
Climbing Wall
SA-23
red bdr
2008
Eagle
Need Scan
SA-24
sil/m bdr
2008
Eagle

Loyal
SA-25
2010
FOS

1910 - 2010
SA-26
2010

Silver Beaver Association (grn bdr)(blu/wht fdl)
SA-27
(2011)
SA-28
(2010)
Woodbadge
SR-1025

Helpful
SA-29
2011
FOS
(smy bdr)

Helpful (Century Level)
SA-30
2011
FOS
(gmy bdr)

Woodbadge S4 88-11
SA-31
2011
(blk bdr)

Commissioner Service
2011 Journey To Excellence Gold Council

SA-31:2

2011
(tan bdr)

Woodbadge S4 88-12
SA-32
2012
(red bdr, yel ltr)

Woodbadge S4 88-12
SA-33
2012
(lt blu bdr, wht ltr)

Woodbadge S4 88-12
SA-34
2012
(lt blu bdr, yel ltr)

A Scout is Friendly
SA-
2012 FOSWoodbadge S4-88-13
SA-35
2013
grn bdr

A Scout is Courteous
SA-
2013 FOS


Woodbadge S4-88-13
SA-36
2013
sil/m bdr

Woodbadge S4-88-14-1
PA-38
2014
blk bdr

Woodbadge S4-88-14-1
PA-39
2014
gld/m bdr

Woodbadge S4-88-14-1PA-40
2014
  grn bdr

Commissioner Service

SA-
2014
red bdr

A Scout is Kind

SA-
2014 FOS


NYLT Staff
SA-
gld bdr
(2010)

NYLT Participant
SA-
blue bdr
(2014)

NYLT Staff
SA-
  yel bdr
(2014)

Woodbadge S4-88-15-1
SA-
2015
red bdr

Woodbadge S4-88-15-1
SA-
2015
blu bdr

Obedient
SA-
2015 FOS

Woodbadge S4-88-16
SA-
gld bdr
2016
200 made


Woodbadge S4-88-16
SA-
  sil bdr
2016
100 made

A Scout is Cheerful
SA-
2016 FOS

NYLT Participant
SA-
red bdr
2016

NYLT Staff
SA-
blu bdr
2016

Awarded for selling $250 of military popcorn
SA-
2016
gmy bdr

SA-
(2017)

SA-
gmy bdr
FOS

SA-
2018More Southwest Florida Shoulder Patches

|Top| Council List|